На 13.03.2021 г. стартира обучение за LPI 202 Certified Linux Engineer

На 13.03.2021 г. стартира обучение за LPI 202 Certified Linux Engineer

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

To become LPIC-2 certified the candidate must be able to:
perform advanced system administration, including common tasks regarding the Linux kernel, system startup and maintenance;
perform advanced Management of block storage and file systems as well as advanced networking and authentication and system security, including firewall and VPN; install and configure fundamental network services, including DHCP, DNS, SSH, Web servers, file servers using FTP, NFS and Samba, email delivery; and supervise assistants and advise management on automation and purchases.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Да сте преминали обучение за LPI 101 и LPI 102.

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Topic 207: Domain Name Server

207.1 Basic DNS server configuration
207.2 Create and maintain DNS zones
207.3 Securing a DNS server

Topic 208: Web Services

208.1 Implementing a web server
208.2 Apache configuration for HTTPS
208.3 Implementing a proxy server
208.4 Implementing Nginx as a web server and a reverse proxy

Topic 209: File Sharing

209.1 SAMBA Server Configuration
209.2 NFS Server Configuration

Topic 210: Network Client Management

210.1 DHCP configuration
210.2 PAM authentication
210.3 LDAP client usage
210.4 Configuring an OpenLDAP server

Topic 211: E-Mail Services

211.1 Using e-mail servers
211.2 Managing E-Mail Delivery
211.3 Managing Remote E-Mail Delivery

Topic 212: System Security

212.1 Configuring a router
212.2 Securing FTP servers
212.3 Secure shell (SSH)
212.4 Security tasks
212.5 OpenVPN

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението 40 уч.ч. Занятията ще се провеждат събота и неделя от 17:00 до 21:00 ч., онлайн.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение – 350 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 11.03.2021 г.

За записване или повече информация, можете да се използвате онлайн формата (чрез бутон Записване), да се обадите по телефони: 359(888)722 325;+359(885)743 282; cc@nbu.bg или да изпратите имейл.


СЕРТИФИКАТ:

Преминалите обучение, получават сертификат от Linux академията на НБУ.

Повече информация, можете да научите тук.