Стартира прием за обучение за DevNet Associate

Стартира прием за обучение за DevNet Associate

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Няма предваритени изисквания, но е препоръчително обучаващите се да имат познания по темите от ниво CCNA.

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Module 1.0 – Introduction

 • 1.1 – Your Lab Environment
 • 1.2 – Linux
 • 1.3 – Python

Module 2 – The DevNet Developer Environment

 • 2.0 – Introduction
 • 2.1 – DevNet Overview
 • 2.2 – Exploring DevNet Online Resources

Module 3 – Software Development and Design

 • 3.0 – Introduction
 • 3.1 – Software Development
 • 3.2 – Software Design Patterns
 • 3.3 – Version Control Systems
 • 3.4 – Coding Basics
 • 3.6 – Understanding Data Formats

Module 4 – Understanding and Using APIs

 • 4.0 – Introduction
 • 4.1 – Introducing APIs
 • 4.2 – API Design Styles
 • 4.3 – API Architectural Styles
 • 4.4 – Introduction to REST APIs
 • 4.5 – Authenticating to a REST API
 • 4.6 – API Rate Limits
 • 4.7 – Working with Webhooks
 • 4.8 – Troubleshooting API Calls

Module 5 – Network Fundamentals

 • 5.0 – Introduction
 • 5.1 – Introduction to Network Fundamentals
 • 5.2 – Network Interface Layer
 • 5.3 – Internetwork Layer
 • 5.4 – Network Devices
 • 5.5 – Networking Protocols
 • 5.6 – Troubleshooting Application Connectivity Issues

Module 6 – Application Deployment and Security

 • 6.0 – Introduction to Application Deployment and Security
 • 6.1 – Understanding Deployment Choices with Different Models
 • 6.2 – Creating and Deploying a Sample Application
 • 6.3 – Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD)
 • 6.4 – Networks for Application Development and Security
 • 6.5 – Securing Applications

Module 7 – Infrastructure and Automation

 • 7.0 – Introduction to Infrastructure and Automation
 • 7.1 – Automating Infrastructure with Cisco
 • 7.2 – DevOps and SRE
 • 7.3 – Basic Automation Scripting
 • 7.4 – Automation Tools
 • 7.5 – Infrastructure as Code
 • 7.6 – Automating testing
 • 7.7 – Network simulation

Module 8 – Cisco Platforms and Development

 • 8.0 – Introduction to Cisco Platforms and Development
 • 8.1 – Introduction to Cisco Platforms
 • 8.2 – Cisco SDKs
 • 8.3 – Understanding Network Programmability and Device Models
 • 8.4 – Cisco Network Management
 • 8.5 – Cisco Compute Management
 • 8.6 – Cisco Collaboration Platforms
 • 8.7 – Cisco Security Platforms

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението 70 уч.ч. Занятията ще се провеждат събота и неделя от 13:00 до 17:00 ч. онлайн

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

Обучението се провежда с инструктор в онлайн форма.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ:

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ:Такса обучение – 350 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ:30.03.2021 г.

За записване или повече информация, можете да се използвате онлайн формата (чрез линк Записване за обучение), да се обадите по телефони: 359(888)722 325;+359(885)743 282; cc@nbu.bg или да изпратите имейл.

СЕРТИФИКАТ:

Успешно завършилите обучението, получават сертификат от Cisco академията на НБУ.