ЛИНУКС АКАДЕМИЯТА ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА  ЛИНУКС АДМИНИСТРАТОРИ: LPI 101

ЛИНУКС АКАДЕМИЯТА ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ЛИНУКС АДМИНИСТРАТОРИ: LPI 101

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

LPIC-1 е първото ниво на сертифициране в програмата на Линукс професионален институт. Учебният план на LPI-101 включва обучение за инсталиране и конфигуриране на настолна операционна система Linux, инсталиране и конфигуриране на мрежови настройки и изпълнение на задачи за управление и поддържане на операционната система в команден режим. LPIC-1 сертификационният план отразява актуалното развитие на операционната система и валидира уменията на кандидата в системната администрация на реалния свят .

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Да имате компютърна грамотност и да знаете английски език.

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Topic 101: System Architecture Topic 103:GNU and Unix Commands
101.1 Determine and configure
hardware settings
101.2 Boot the system
101.3 Change run levels / boot
targets and shutdown system
103.1 Work on the command line
103.2 Process text streams using filters
103.3 Perform basic file management
103.4 Use streams, pipes and redirects
103.5 Create, monitor and kill
processes
103.6 Modify process execution
priorities
103.7 Search text files using regular expressions
103.8 Perform basic file
editing operations using vi
Topic 102: Linux Installation
and Package Management
Topic 104: Devices, Linux
Filesystems, Filesystem Hierarchy Standard
102.1 Design hard disk layout
102.2 Install a boot manager
102.3 Manage shared libraries
102.4 Use Debian package
management
102.5 Use RPM and YUM
package management
104.1 Create partitions and filesystems
104.2 Maintain the integrity of
filesystems
104.3 Control mounting and
unmounting of filesystems
104.4 Manage disk quotas
104.5 Manage file permissions
and ownership
104.6 Create and change hard
and symbolic links
104.7 Find system files and place
files in the correct location

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението 40 уч.ч. Занятията ще се провеждат събота и неделя от 17:00 до 21:00 ч. в онлайн или дистанционна форма на обучение.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

  • Обучението се провежда в онлайн формата с платформата на Сиско, Webex.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ: – 350 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 30.04.2020 г.

За записване или повече информация, можете да използвате онлайн формата (чрез бутон Записване), да се обадите по телефони: +359 888 722 325; + 359(885)743 282 или да изпратите имейл на cc@nbu.bg;

ЗАПИСВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

СЕРТИФИКАТ:

Успешно завършилите Линукс акщадемията, получават сертификат за преминатото обучение.