На 19.06.2021 г. стартира обучение за  CERTIFIED ETHICAL HACKING (CEH) v.11.0

На 19.06.2021 г. стартира обучение за CERTIFIED ETHICAL HACKING (CEH) v.11.0

Програмата за сертифициран етичен хакер е най-желаната програма за обучение по информационна сигурност, в която всеки специалист по информационна сигурност би искал да участва. За да овладеете хакерските технологии, ще трябва да станете такива, но по етичен начин! Акредитираният курс предоставя усъвършенствани хакерски инструменти и техники, използвани от хакери и специалисти по информационна сигурност, с цел пробиване на сигурността на дадена организация.

Ще сканирате, тествате, хаквате и защитавате собствените си системи. Ще бъдете научени за петте фази на етично хакерство: разузнаване, получаване на достъп, изброяване, поддържане на достъп и покриване на следите си.

Описание на обучението

Целта на този курс е да ви помогне да овладеете етична хакерска методология, която може да бъде използвана при проникване в компютърни системи или други хакерски ситуации. След завършване на обучението ще имате придобити етични хакерски умения, както и възможност за явяване на сертификационен изпит за придобиване на международно признат сертификат за етичен хакер!

Теми включени в обучението

Module 01: Introduction to Ethical Hacking
Module 02: Footprint and Reconnaissance
Module 03: Scanning Networks
Module 04: Enumeration
Module 05: Vulnerability Analysis
Module 06: System Hacking
Module 07: Malware Threats
Module 08: Sniffing
Module 09: Social Engineering
Module 10: Denial-of-Service
Module 11: Session Hijacking
Module 12: Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
Module 13: Hacking Web Servers
Module 14: Hacking Web Applications
Module 15: SQL Injection
Module 16: Hacking Wireless Networks
Module 17: Hacking Mobile Platforms
Module 18: IoT Hacking
Module 19: Cloud Computing
Module 20: Cryptography

Продължителност на обучението

Продължителността на присъствените занятия е 70 уч.ч.

Занятия се провеждат събота и неделя, сутрин от 10:00 ч. до 13:00 ч.

Начини на провеждане:

Обучението е онлайн с инструктор.

Такси

Такса обучение – 1500 лева.

В таксата са включен достъп до материли, достъп до виртуална лаб среда и ваучер за явяване на сертификационен изпит.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 18.06.2021 г.

 РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ