На 31.08.2021 г. стартира обучение за 70-742: Identity with Server 2016

На 31.08.2021 г. стартира обучение за 70-742: Identity with Server 2016

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Да сте преминали обучение за Windows Server 70-740 Install, Storage and Compute и Windows Server 70-741: Networking with Server 2016.

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Module 1: Installing and configuring domain controllers

Overview of AD DS
Overview of AD DS domain controllers
Deploying a domain controller

Module 2: Managing objects in AD DS

Managing user accounts
Managing groups in AD DS
Managing computer objects in AD DS
Using Windows PowerShell for AD DS administration
Implementing and managing OUs

Module 3: Advanced AD DS infrastructure management

Overview of advanced AD DS deployments
Deploying a distributed AD DS environment
Configuring AD DS trusts

Module 4: Implementing and administering AD DS sites and replication

Overview of AD DS replication
Configuring AD DS sites
Configuring and monitoring AD DS replication

Module 5: Implementing Group Policy

Introducing Group Policy
Implementing and administering GPOs
Group Policy scope and Group Policy processing
Troubleshooting the application of GPOs

Module 6: Managing user settings with Group Policy

Implementing administrative templates
Configuring Folder Redirection, Software Installation, and Scripts
Configuring Group Policy preferences

Module 7: Securing Active Directory Domain Services

Securing domain controllers
Implementing account security
Implementing audit authentication
Configuring managed service accounts

Module 8: Deploying and managing AD CS

Deploying CAs
Administering CAs
Troubleshooting and maintaining CAs

Module 9: Deploying and managing certificates

Deploying and managing certificate templates
Managing certificate deployment, revocation, and recovery
Using certificates in a business environment
Implementing and managing smart cards

Module 10: Implementing and administering AD FS

Overview of AD FS
AD FS requirements and planning
Deploying and configuring AD FS
Overview of Web Application Proxy

Module 11: Implementing and administering AD RMS

Overview of AD RMS
Deploying and managing an AD RMS infrastructure
Configuring AD RMS content protection

Module 12: Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD

Planning and preparing for directory synchronization
Implementing directory synchronization by using Azure AD Connect
Managing identities with directory synchronization

Module 13: Monitoring, managing, and recovering AD DS

Monitoring AD DS
Managing the Active Directory database
Active Directory backup and recovery options for AD DS and other identity and access solutions

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението 40 уч.ч. Занятията ще се провеждат вторник и четвъртък, вечер от 18:00 до 21:00 ч., онлайн.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

Обучението се провежда в онлайн форма с инструктор.

ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение – 350 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 11.09.2021 г.

За записване или повече информация, можете да се използвате онлайн формата (чрез бутон Записване), да се обадите по телефони: + 359(885)743 282; +359 888 722 325 или да изпратите имейл на адрес cc@nbu.bg; infocc@nbu.bg.

СЕРТИФИКАТ:

След успешно завършване на обучението, студентите получават СЕРТИФИКАТ от Майкрософт академията за преминатото обучение.