НА 02.10.2021 СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ ЗА 70-740:WINDOWS SERVER 2016 INSTALLATION, STORAGE & COMPUTE

НА 02.10.2021 СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ ЗА 70-740:WINDOWS SERVER 2016 INSTALLATION, STORAGE & COMPUTE

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Това е първият курс от ниво на сертификация MCSA: Microsoft Certified Solutions Associate.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Да имате компютърна грамотност и да знаете английски език.

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Module 1: Install Windows Servers in host and compute environments

 • Install, upgrade, and migrate servers and workloads
 • Install and configure Nano Server
 • Create, manage, and maintain images for deployment

Module 2: Implement storage solutions

 • Configure disks and volumes
 • Implement server storage
 • Implement data deduplication

Module 3: Implement Hyper-V

 • Install and configure Hyper-V
 • Configure virtual machine (VM) settings
 • Configure Hyper-V storage
 • Configure Hyper-V networking

Module 4: Implement Windows containers

 • Deploy Windows containers
 • Manage Windows containers

Module 5: Implement high availability

 • Implement high availability and disaster recovery options in Hyper-V
 • Implement failover clustering
 • Implement Storage Spaces Direct
 • Manage failover clustering
 • Manage VM movement in clustered nodes
 • Implement Network Load Balancing

Module 6: Maintain and monitor server environments

 • Maintain server installations
 • Monitor server installations

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението 40 уч.ч. Занятията ще се провеждат събота и неделя, сутрин от 10:00 до 13:00 ч., онлайн.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

Обучението се провежда онлайн, в онлайн форма с инструктор.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение – 350 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 30.09.2021 г.

За записване или повече информация, можете да се използвате онлайн формата (чрез бутон Записване), да се обадите по телефони: + 359(885)743 282; +359 888 722 325 или да изпратите имейл на адрес cc@nbu.bg; infocc@nbu.bg.

СЕРТИФИКАТ:

След успешно завършване на обучението, студентите получават СЕРТИФИКАТ от Майкрософт академията за преминатото обучение.