На 02.10.2021 г. стартира обучение за VMware vSphere: ICM 7.0

На 02.10.2021 г. стартира обучение за VMware vSphere: ICM 7.0

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

VMware vSphere е основата на софтуерно дефинирания център за данни. vSphere разширява възможностите за виртуализация и мащабиране, мащабиране на приложения, предефиниране на наличностите и опростяване на виртуалния център за данни. Този курс включва обучение, което се фокусира върху инсталиране, конфигуриране и управление на VMware vSphere, VMware ESXi и VMware vCenter Server. Той ви подготвя да администрирате vSphere инфраструктура на организации от всякакъв размер.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Да имате компютърна грамотност и да знаете английски език.

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

  • Module 1 Course Introduction 1
  • Module 2 Introduction to vSphere and the Software-Defined Data Center
  • Module 3 Virtual Machines
  • Module 4 vCenter Server
  • Module 5 Configuring and Managing Virtual Networks
  • Module 6 Configuring and Managing Virtual Storage
  • Module 7 Virtual Machine Management
  • Module 8 Resource Management and Monitoring
  • Module 9 vSphere Clusters
  • Module 10 vSphere Lifecycle Management

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението е 40 уч.ч. Занятията ще се провеждат събота и неделя, сутрин от 10:00 до 13:00 ч.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

Обучението се провежда на български език в онлайн  форма.

САМОСТОЯТЕЛНА ЛАБ СРЕДА

Студентите получават онлайн достъп до самостоятелна лабораторна среда и до материалите от курса.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ: 350 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 30.09.2021 г.

ВАУЧЕР:

След успешно завършване на обучението, студентите получават сертификат и ваучер отстъпка от таксата на сертификационният изпит, в размер на 70 %.