На 02.10.2021 г. стартира обучение за CCNA 1 Introduction to Networks v.7

На 02.10.2021 г. стартира обучение за CCNA 1 Introduction to Networks v.7

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

CCNA Introduction to Network е първият модул от общо три, който ви подготвя за изграждане, дизайн и работа в мрежа на входно ниво. Обучението включва имплементиране, инсталиране, конфигуриране и отстраняване на проблеми в компютърни мрежи. По време на трите семестъра се разглеждат мрежовите техниките и технологии, необходими за изграждане на мрежа от тип малък среден бизнес, изучават се архитектурата, структурата и функциите, необходими за подпомагане на услугите и приоритетите на мрежите на компаниите.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Да имате компютърна грамотност и да знаете английски език.

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

CCNA 1 Introduction to Networks:

 • 1 – Networking Today
 • 2 – Basic Switch and End Device Configuration
 • 3 – Protocols and Models
 • 4 – Physical Layer
 • 5 – Number Systems
 • 6 – Data Link Layer
 • 7 – Ethernet Switching
 • 8 – Network Layer
 • 9 – Address Resolution

 • 10 – Basic Router Configuration
 • 11 – IPv4 Addressing
 • 12 – IPv6 Addressing
 • 13 – ICMP
 • 14 – Transport Layer
 • 15 – Application Layer
 • 16 – Network Security Fundamentals
 • 17 – Build a Small Network

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението за всеки Сиско семестър е по 70 уч.ч. Занятията ще се провеждат събота и неделя, следобяд от 13:00 до 17:00 ч.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

Обучението се провежда онлайн с инструктор.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение за всеки семестър по 300 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 30.09.2021 г.

За записване или повече информация, можете да се използвате онлайн формата (чрез бутон Записване), да се обадите по телефони: 359(888)722 325;+359(885)743 282; или да изпратите имейл cc@nbu.bg.

СЕРТИФИКАТ:

След успешно завършване на обучението, студентите получават сертификат от Сиско академията за съответното ниво, а след трети семестър и ваучер отстъпка от таксата на сертификационният изпит.