Световен лидер в облачните технологии, сертификацирането за различните направления на AWS ще ви помогне да изградите солидни познания в изграждането, управлението и мониторирането на виртуални облачни решения.

НИВА НА ОБУЧЕНИЕ

AMAZON WEB SERVICES

НИВО

ASSOCIATE PROFESSIONAL

AWS Certified Advanced Networking

Course Objectives Navigate the AWS Certified Advanced Networking ‒

AWS Solution Architect Professional

AWS Solution Architect Professional Prerequisites Prior to taking this

AWS Solutions Architect Associate

Amazon Web Services Prerequisites For a candidate to be

СЕРТИФИКАЦИОННИ ПЪТИЩА

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Всеки от курсовете е с продължителност по 40 уч.ч.

НАЧИНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ:


Обученията се провеждат в присъствено с инструктор.
Заниятията се провеждат през седмицата вечер от 18:00 до 21:00 ч. или събота и неделя:
от 09:00 до 13:00 ч.;
от 13:00 до 17:00 ч.;
от 17:00 до 21:00 ч.
Заниятията се водят от сертифицирани инструктори.
Курсовете в присъствена форма стартират при сформиране на група.

СЕРТИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ:


Сертификационните изпити се провеждат в Pearson VUE тест центъра на НБУ.

ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ: