Световен лидер в облачните технологии, сертификацирането за различните направления на AWS ще ви помогне да изградите солидни познания в изграждането, управлението и мониторирането на виртуални облачни решения.

НИВА НА ОБУЧЕНИЕ

AMAZON WEB SERVICES

НИВО

ASSOCIATE PROFESSIONAL

AWS Certified Advanced Networking

Course Objectives Navigate the AWS Certified Advanced Networking ‒

AWS Solution Architect Professional

AWS Solution Architect Professional Prerequisites Prior to taking this

AWS Solutions Architect Associate

Amazon Web Services Prerequisites For a candidate to be

СЕРТИФИКАЦИОННИ ПЪТИЩА

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Всеки от курсовете е с продължителност по 40 уч.ч.

НАЧИНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Обученията се провеждат в дистанционна или онлайн форма от сертифицирани инструктори.
Курсовете в онлайн форма стартират при сформиране на група.

СЕРТИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ:


Сертификационните изпити се провеждат в Pearson VUE тест центъра на НБУ.

ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ: