Courses

All Microsoft VMware Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows SQL Server 2016 MCSE Data Platform Android Training Center Additional Trainings Cisco EC-COUNCIL Linux Cisco Academy MCSA: SQL 2016 Database Administration VMWARE VSPHERE: INSTALL, CONFIGURE, MANAGE VSPHERE: OPTIMIZE & SCALE Certiport Academy Microsoft Technology Associate ECDL/ICDL Academy IT SERVICE MANAGEMENT Palo Alto Academy Cisco IT Essentials AND-401 Android Application Development  AND-402 Android Security Essentials MOS LPIC-3 DevOps Adobe MOS Master Oracle DevOps EC-Council-Management EC-Council-Specialist Linux Essentials MCSA: SQL 2016 Database Development NSX: INSTALL, CONFIGURE, MANAGE AUTODESK Program LPIC-1 LPIC-2 Design VMware Horizon Enterprise Networking CCNP CCNP R&S CCNA Security MCSA: Windows Server 2016 EC-Council-Funfamental AWS IT Infrastructure Library Wireless Security EC-Council-Core CCNA Programming Cloud Data Center

Professional Scrum Master Foundations

Free

Professional Scrum Master Foundations Курсът ще ви даде задълбочени познания върху логиката и начина на функциониране на Scrum. По време на обучението ще научите какви са ролите на всички участници в проекта и повече за пречките и проблемите, които бихте могли да срещнете. Курсът е практически ориентиран и затова и включва примерни казуси и възможни […]

PRINCE2® FOUNDATION

Free

PRINCE2® FOUNDATION Тайните на проджект мениджмънта няма да бъдат недостъпни за вас след сертификационния курс PRINCE2® FOUNDATION. Курсът е базиран на практически примери и най-модерните тенденции в сферата на ефективното управление на проекти. Сертификатът е международно признат и има доживотна валидност, като по време на него ще научите: Как да откриете и да приложите последователен […]

Linux Essentials

Free

Linux Essentials Exam 010-160 Course Outline: Topic 1: The Linux Community and a Career in Open Source 1.1 Linux Evolution and Popular Operating Systems 1.2 Major Open Source Applications 1.3 Open Source Software and Licensing 1.4 ICT Skills and Working in Linux Topic 2: Finding Your Way on a Linux System 2.1 Command Line Basics […]

CCNAv7: ENSA

Free

  Enterprise Networking, Security, and Automation Course Welcome to the final course of the Cisco Networking Academy CCNAv7 curriculum, Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA). This is the third of three courses that are aligned to the CCNA Certification Exam. ENSA contains 14 modules, each with a series of topics. In Enterprise Networking, Security, and […]

CCNAv7 SRWE

Free

Switching, Routing, and Wireless Essentials v7.0 (SRWE) Course Outline: 1 – Basic Device Configuration 1.1 – Configure a Switch with Initial Settings 1.2 – Configure Switch Ports 1.3 – Secure Remote Access 1.4 – Basic Router Configuration 2 – Switching Concepts 2.1 – Frame Forwarding 2.2 – Switching Domains 3 – VLANs 3.1 – Overview […]

CCNAv7 IN

Free

Networking Academy CCNAv7 Introduction to Networks Welcome to the first course of the Cisco Networking Academy CCNAv7 curriculum, Introduction to Networks (ITN). This is the first of three courses that are aligned to the CCNA Certification Exam. ITN contains 17 modules, each with a series of topics. In Introduction to Networks, you will gain a […]

ENARSI

Free

Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI 300-410) This course prepare candidate’s for implementation and troubleshooting of advanced routing technologies and services including Layer 3, VPN services, infrastructure security, infrastructure services, and infrastructure automation. Course Outline: 1.0 Layer 3 Technologies 1.1 Troubleshoot administrative distance (all routing protocols) 1.2 Troubleshoot route map for any routing […]

CCNA (200-301)

Free

CCNA EXAM V1.0 (200-301) This course will help you: Learn the knowledge and skills to install, configure, and operate a small- to medium-sized network. Gain a foundation in the essentials of networking, security, and automation. Prepare for the 200-301 CCNA exam, which earns CCNA certification. Course Outline: 1.0 Network Fundamentals 1.1 Explain the role and […]

ENCOR

Free

Course Outline: Implementing Cisco Enterprise Network Core Technologies v1.0 (ENCOR 350-401) include knowledge of implementing core enterprise network technologies including dual stack (IPv4 and IPv6) architecture, virtualization, infrastructure, network assurance, security and automation. 1.0 Architecture 1.1 Explain the different design principles used in an enterprise network 1.1.a Enterprise network design such as Tier 2, Tier […]

CCNA CYBER OPS

Free

CCNA CYBERSECURITY OPERATIONS

CSCU

Free

CERTIFIED SECURE COMPUTER USER (CSCU) Описание на курса: Целта на програмата за обучение на CSCU е да предостави необходимите знания и умения за защита на информационни системи. Обучението дава възможност на обучаващите се да придобият фундаментално разиране и познания в интерактивна среда, за съществуването на различни заплахи за сигурността на компютъра и мрежата, като кражба […]

CCISO

Free

EC-Council’s Certified Chief Information Security Officer The CCISO Certification is an industry-leading program that recognizes the real-world experience necessary to succeed at the highest executive levels of information security.

ECSS

Free

CERTIFIED SECURITY SPECIALIST Описание на курса: Сертифициран специалист по сигурността на ЕС (ECSS) позволява на студентите да подобрят уменията си в три различни области: информационна сигурност, мрежова сигурност и компютърна криминалистика. Информационната сигурност играе жизненоважна роля в повечето организации. Тя е мястото, където информацията, обработката на информация и комуникациите са защитени от поверителността, целостта и […]

ECES

Free

EC-Council Certified Encryption Specialist   Описание на курса: Курсът за сертифициран шифриращ специалист (ECES) запознава професионалисти и студенти в областта на криптографията, основите на съвременната симетрична и ключова криптография, включително действията на алгоритми като Feistel Networks, DES и AES. Допълнително участниците се запознават с алгоритми като Blowfish, Twofish и Skipjack; алгоритми за хеширане, като MD5, […]

CHFI

Free

Computer Hacking Forensic Investigator Certification

CND

Free

CERTIFIED NETWORK DEFENDER PROGRAM          

CCNP Security (SIMOS)

Free

Implementing Cisco Secure Mobility Solutions (SIMOS)

CCNP Security (SENSS)

Free

Implementing Cisco Edge Network Security Solutions (SENSS)

Programming Essentials in C

Free

Programming Essentials in C