Azure Fundamentals, Exam AZ-900

DURATION:
20 уч.ч.

Address

онлайн   View map

Categories

Microsoft Azure

 

Azure Fundamentals, Exam AZ-900

Описание:
 • Обучението ви запознава с предимствата на облачните услуги в Azure, как това може да ви спести време и пари. 
 • Ще се запознаете с концепциите на облачните технологии като висока наличност, мащабируемост, еластичност, гъвкавост и възстановяване при бедствия.
 • Ще научите кои са основните компоненти на архитектурата на Azure като абонаменти, групи за управление, ресурси и групи ресурси.
 • Ще вникнете в концепциите за географско разпределение като региони на Azure, двойки региони и зони за наличност.
 • В допълнение  ще запознаете и с основни решения и инструменти за управление; обща и мрежова сигурност; функции за управление, поверителност и съответствие, Azure споразумения за управление на разходите и мн. др.

 

След обучението ще познавате:
 • Облачните концепции
 • Основните услуги в Azure
 • Основните решения и инструменти за управление, налични в Azure
 • Основните принципи на общата и мрежова сигурност
 • Ценовите управления и упрвлението на качеството на предоставените услуги в Azure


Модули, включени в курса:

Describe Cloud Concepts

 • Identify the benefits and considerations of using cloud services
 • Describe the differences between categories of cloud services
 • Describe the differences between types of cloud computing
 • Describe the core Azure architectural components
 • Describe core resources available in Azure

Describe core solutions and management tools on Azure

 • Describe core solutions available in Azure
 • Describe Azure management tools

Describe core Azure services

 • Understand the breadth of services available in Azure including compute, network, storage, and database
 • Identify virtualization services such as Azure Virtual Machines, Azure Container Instances, Azure Kubernetes Service, and Windows Virtual Desktop
 • Compare Azure’s database services such as Azure Cosmos DB, Azure SQL, Azure Database for MySQL, Azure Database for PostgreSQL, and Azure’s big data and analysis services
 • Examine Azure networking resources such as Virtual Networks, VPN Gateways, and Azure ExpressRoute
 • Summarize Azure storage services such Azure Blob Storage, Azure Disk Storage, and Azure File Storage

Describe general security and network security features

 • Describe Azure security features
 • Describe Azure network security

Describe identity, governance, privacy, and compliance features

 • Describe core Azure identity services
 • Describe Azure governance features
 • Describe privacy and compliance resources

Describe Azure cost management and Service Level Agreements

 • Describe methods for planning and managing costs
 • Describe Azure Service Level Agreements (SLAs) and service lifecycles

 

Сертификат:

Такса обучение - 150 лв.

Записване за обучение