CEH

DURATION:
70 часа

Address

София, ул. Монтевидео 21, НБУ   View map

Categories

EC-Council-Core
CERTIFIED ETHICAL HACKING (CEH) v.10.0

Програмата за сертифициран етичен хакер е най-желаната програма за обучение по информационна сигурност, в която всеки специалист по информационна сигурност би искал да участва. За да овладеете хакерските технологии, ще трябва да станете такива, но по етичен начин! Акредитираният курс предоставя усъвършенствани хакерски инструменти и техники, използвани от хакери и специалисти по информационна сигурност, с цел пробиване на сигурността на дадена организация.

Ще сканирате, тествате, хаквате и защитавате собствените си системи. Ще бъдете научени за петте фази на етично хакерство: разузнаване, получаване на достъп, изброяване, поддържане на достъп и покриване на следите си.

Описание на обучението

Целта на този курс е да ви помогне да овладеете етична хакерска методология, която може да бъде използвана при проникване в компютърни системи или други хакерски ситуации. След завършване на обучението ще имате придобити етични хакерски умения, както и възможност за явяване на сертификационен изпит за придобиване на международно признат сертификат за етичен хакер!

Теми включени в обучението:

Module 01: Introduction to Ethical Hacking
Module 02: Footprint and Reconnaissance
Module 03: Scanning Networks
Module 04: Enumeration
Module 05: Vulnerability Analysis
Module 06: System Hacking
Module 07: Malware Threats
Module 08: Sniffing
Module 09: Social Engineering
Module 10: Denial-of-Service
Module 11: Session Hijacking
Module 12: Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
Module 13: Hacking Web Servers
Module 14: Hacking Web Applications
Module 15: SQL Injection
Module 16: Hacking Wireless Networks
Module 17: Hacking Mobile Platforms
Module 18: IoT Hacking
Module 19: Cloud Computing
Module 20: Cryptography

Продължителност на обучението

Продължителността на присъствените занятия е 70 уч.ч.
Провеждат се два пъти седмично по 5 уч.ч., с обща продължителност 7 седмици.
При дистанционно обучение, студентите се подготвят самостоятелно, получавайки акаунт за достъп до материалите, който е активен 6 месеца.

 

Начини на провеждане:

Самостоятелна форма: дистанционна.
Обучение с инструктор: онлайн или присъствено.
Присъствените занятия се провеждат събота и неделя или през седмицата вечер.
При онлайн обучението, се използва платфопмата на Сиско Webex, чрез която студентът в реално време слуша лекциите и прави лабораторните упражнения.

Такси

Такса за обучение (присъствено или дистанционно)- 450 лв.
Такса за сертификационен изпит – 600 лв.
Такса за интензивно, онлайн обучение, с включен ваучер за явяване на сертификационен изпит – 1500 лева.

 

Сертификационен изпит

За явяването на сертификационен изпит, е необходимо да сте преминали обучение в академията и да имате издаден валиден ваучер. Сертификационния изпит се провежда в Pearson VUE тест центъра на НБУ.

    Изпитът включва:

  • Брой въпроси: 125
  • Продължителност на изпита: 4 астрономически часа
  • Номер на изпита: 312-50

 

Такса обучение - 450 лв.

Записване