CSCU

DURATION:
30 уч. ч.

CERTIFIED SECURE COMPUTER USER (CSCU)

Описание на курса:
Целта на програмата за обучение на CSCU е да предостави необходимите знания и умения за защита на информационни системи. Обучението дава възможност на обучаващите се да придобият фундаментално разиране и познания в интерактивна среда, за съществуването на различни заплахи за сигурността на компютъра и мрежата, като кражба на идентичност, измама с кредитни карти, онлайн банково фишинг измами, вируси и какво се случва на заден план, съществуването на измамни имейли, възможността за загуба на поверителна информация, хакерски атаки и социален инженеринг. По-важното е, че уменията, получени от обучението, помагат на обучаващите се да предприемат необходимите стъпки за смекчаване на уязвимите места в в сигурността на компютърните системи.

Учебно съдържание:

1 Introduction to Data Security
• Understanding Data – Digital Building Blocks
• Understanding and Implementing Data Security
2 Data Security Threats • Overview of Data Security Threats
• Overview of Malware
• Understanding Internet and Social Networking Security Threats
• Understanding Email Security Threats
• Understanding Mobile Device Security Threats
• Understanding Wireless and Cloud Security Threats
3 Operating Systems Security • Guidelines to Secure Windows Operating Systems
• Guidelines to Secure Mac OS X
• Overview of Antivirus
4 Internet and Social Networking Sites Security
• Understanding Web Browser Concepts
• Understanding IM Security
• Understanding Child Online Safety
• Understanding Social Networking Concepts
• Understanding Facebook and Twitter Security Settings
5 Email Communication and Mobile Device Security
• Understanding Email Security Concepts
• Understanding Various Email Security Procedures
• Understanding Mobile Device Security Concepts
• Understanding Various Mobile Security Procedures
• Understanding How to Secure iPhone, iPad, Android, and Windows Devices
• Overview of Mobile Security Tools
6 Cloud and Network Connection Security
• Understanding Cloud Concepts
• Safeguarding Against Cloud Security Threats
• Understanding Cloud Privacy Issues
• Understanding Various Networking Concepts
• Understanding Setting Up a Wireless Network in Windows and Mac
• Understanding Wireless Network Security Countermeasures
7 Data Backup and Disaster Recovery
• Overview of Data Backup Concepts
• Understanding Windows/MAC OS X Backup and Restore Procedures
• Understanding Secure Data Destruction

Сертификационен изпит:

Име на изпита: CSCU (112-12) Exam
Ниво на сертификация: Secure Computer User Specialist (CSCU)
Детайли за сертификационния изпит:
Брой въпроси: 50
Необходим резултат: 70%
Продължителност на изпита: 2 часа
Формат на теста: Multiple Choice
Начин на явяване: EC-Council Exam Portal