ECSS

DURATION:
40 уч. ч.

Address

София, ул. Монтевидео 21, НБУ   View map

CERTIFIED SECURITY SPECIALIST

Описание на курса:

Сертифициран специалист по сигурността на ЕС (ECSS) позволява на студентите да подобрят уменията си в три различни области: информационна сигурност, мрежова сигурност и компютърна криминалистика.
Информационната сигурност играе жизненоважна роля в повечето организации. Тя е мястото, където информацията, обработката на информация и комуникациите са защитени от поверителността, целостта и наличието на информация и обработката на информация. В комуникациите, информационната сигурност обхваща и надеждна проверка на автентичността на съобщенията, която включва идентифицирането на проверката и записването на одобрението и разрешаването на използването на информация, непромяната на данните и неотхвърлянето на комуникацията или съхранение на данните.

Учебно съдържание:

1 Information Security and Networking Fundamentals
• Overview of Information Security Fundamentals
• Understanding Information Security Laws and Regulations
• Overview of Networking Fundamentals
• Overview of OSI and TCP/IP Model
• Understanding Basic Network Security Procedures and Policies
• Overview of Secure Network Protocols
2 Information Security Threats and Attacks
• Understanding Various Stages of Hacking Cycle
• Understanding Internal Threats (Sniffing, ARP Spoofing, etc.)
• Understanding External Threats (Malware Attacks, Password Cracking, DoS, Session Hijacking, etc.)
• Overview of Different Social Engineering Techniques
• Understanding Various Firewall and IDS Evasion Techniques
• Understanding Various Wireless and VPN Threats
• Understanding Various Web Applications and Network Threats
• Understanding Email Crime
3 Information Security Controls
• Overview of Identification, Authentication, and Authorization
• Overview of Cryptography and Encryption Algorithms
• Understanding Different Firewall Technologies
• Overview of Intrusion Detection System (IDS)
• Introduction to Data Backup
• Securing Organization Against Various Information Security Attacks
4 Wireless Network, VPN, and Web Application Security
• Overview of Wireless Networks and Topology
• Understanding Different Types of Wireless Encryption
• Securing Wireless Networks
• Understanding VPN and Protocols Used to Secure VPN
• Introduction to Web Applications and Securing Web Application Against Web Attacks
5 Ethical Hacking and Pen Testing
• Introduction to Ethical Hacking
• Introduction to Penetration Testing
6 Incident Response and Computer Forensics Fundamentals
• Overview of Incident Handling and Response Process
• Understand Different Computer Security Incidents and Computer Crimes
• Overview of Computer Forensics Fundamentals
• Understanding Computer Forensics Investigation Methodology
7 Digital Evidence and File Systems
• Understanding Digital Evidence and Examination Process
• Collecting Digital Evidence from Electronic Devices
• Overview of Different File Systems (Windows, Linux, Mac OS X, and CD-ROM / DVD File Systems)
8 Windows and Network Forensics
• Understanding Network Forensics Analysis Mechanism
• Understanding Windows Forensics (Collecting Volatile and Non-volatile Information)
• Collecting Metadata and Events Data
• Introduction to Steganography
• Understanding Different Types of Steganography based on Cover Medium
9 Logs and Email Crime Forensics
• Examining Various Security Logs
• Overview of Event Correlation
• Overview of Email Technology
• Investigating Email Crime and Violation
10 Investigation Report • Writing Computer Forensics Report
• Understanding Best Practices for Writing Forensics Report

Сертификационен изпит:

Име на изпита: ECSS  Exam
Ниво на сертификация: CERTIFIED SECURITY SPECIALIST (ECSS )
Детайли за сертификационния изпит:
Брой въпроси: 50
Необходим резултат: 70%
Продължителност на изпита: 2 часа
Формат на теста: Multiple Choice
Начин на явяване: EC-Council Exam Portal

350 лв.

Записване