ECES

DURATION:
30 уч. ч.

Address

София, ул. Монтевидео 21, НБУ   View map

EC-Council Certified Encryption Specialist

 

Описание на курса:

Курсът за сертифициран шифриращ специалист (ECES) запознава професионалисти и студенти в областта на криптографията, основите на съвременната симетрична и ключова криптография, включително действията на алгоритми като Feistel Networks, DES и AES. Допълнително участниците се запознават с алгоритми като Blowfish, Twofish и Skipjack; алгоритми за хеширане, като MD5, MD6, SHA, Gost, RIPMD 256 и други. Обучението включва асиметрична криптография, с подробно описание на RSA, Elgamal, Elliptic Curve и DSA.

Учебно съдържание:

1 Introduction and History of Cryptography
• Overview of Cryptography
• Understanding Mono-Alphabet Substitution Cryptographic Algorithms
• Understanding Multi-Alphabet Substitution Cryptographic Algorithms
• Understanding Homophonic
2 Symmetric Cryptography and Hashes
• Overview of Symmetric Cryptography
• Understanding Basic Binary Math in Cryptography
• Understanding Symmetric Block Cipher Algorithms
• Understanding Symmetric Algorithm Methods
• Overview of Symmetric Stream Ciphers
• Overview of Cryptographic Hash Algorithms
3 Number Theory and Asymmetric Cryptography
• Overview of Asymmetric Cryptography
• Understanding Basic Number Facts
• Understanding Birthday Theorem
• Understanding Random Number Generators
• Overview of Asymmetric Encryption Algorithms
4 Applications of Cryptography • Overview of Digital Signatures, Digital Certificates, and Digital Certificate Management
• Understanding Authentication Protocols
• Understanding Wi-Fi Encryption, SSL, and TLS
• Understanding VPN and Protocols Used to Create VPN
• Understanding File and Disk Encryption
• Overview of Steganography and Steganalysis
• Overview of National Security Agency Encryption Algorithms
5 Cryptanalysis • Overview of Cryptanalysis
• Understanding Cryptanalysis Techniques
• Overview of Cryptanalysis Resources and Success
• Understanding Password Cracking

Сертификационен изпит:

Име на изпита: ECES Exam
Ниво на сертификация: Certified Encryption Specialist (ECES)
Детайли за сертификационния изпит:
Брой въпроси: 50
Необходим резултат: 70%
Продължителност на изпита: 2 часа
Формат на теста: Multiple Choice
Начин на явяване: EC-Council Exam Portal

350 лв.

Записване