PRINCE2® FOUNDATION

PRINCE2® FOUNDATION

Тайните на проджект мениджмънта няма да бъдат недостъпни за вас след сертификационния курс
PRINCE2® FOUNDATION.
Курсът е базиран на практически примери и най-модерните тенденции в сферата на ефективното
управление на проекти.
Сертификатът е международно признат и има доживотна валидност, като по време на него ще научите:
Как да откриете и да приложите последователен подход при управлението на различни по
големина проекти за вашия бизнес
Как да контролирате, организирате и измерите резултатите от проекта
Как да взимате решения, базирани на принципите на най-новите тенденции в проджект
мениджмънта
Как да осъществявате и модерирате работещи комуникационни канали между различните
отдели, работещи по проектите

Учебен план:
1 Introduction to PRINCE2®
2 Organization
3 Business Case
4 Starting up a Project
5 Directing a Project
6 Plans
7 Quality

8 Risk
9 Initiating a Project
10 Change
11 Progress
12 Controlling a Stage
13 Managing Product Delivery
14 Managing a Stage Boundary
15 Closing a Project
16 Exam Preparation
17 Sample Exam
18 Summary
19 PRINCE2® Foundation Exam

Курсът е подходящ за ръководители и мениджъри на проекти и отговорни за управлението на задания
лица в различни компании, организации и учреждения.