Professional Scrum Master Foundations

Professional Scrum Master Foundations

Курсът ще ви даде задълбочени познания върху логиката и начина на функциониране на Scrum. По време
на обучението ще научите какви са ролите на всички участници в проекта и повече за пречките и
проблемите, които бихте могли да срещнете. Курсът е практически ориентиран и затова и включва
примерни казуси и възможни начини за разрешаването им. Нещо повече – като част от обучението ще се
разиграят примерни сценарии с акцент върху ролите, принципите и правилата на Scrum.
Програма на обучението:
1. Fundamentals of Scrum
2. The Scrum Framework
3. Running a Sprint
4. The role of the Scrum Master
5. Backlog and estimations
6. Working with people and teams
7. Keeping Scrum healthy
Обучението е подходящо за всички, които имат интерес към Scrum, Scrum Masters, проекти, проджект
мениджмънт и методологията на Scrum и Agile, както и професионалисти девелъпъри, тийм лидери и
ръководители на организации.
Ще получите актуални и подробни материали в удобен за употреба вариант. В края на курса имате
възможност да положите и изпит. Сертификацията е пожизнена и не изисква подновяване.