Откриване на изложба „Симулиране на автоматизирани бизнес процеси чрез роботи“

Откриване на изложба „Симулиране на автоматизирани бизнес процеси чрез роботи“ Корпус 1, Централно фоайе Организатор: департамент „Информатика“ Водещ: гл. ас. д-р Марияна Райкова Модератор: доц. д-р Петя Асенова Участници: студенти от БП „Информатика“ Целта на събитието е да представи проекти на изявени студенти от 1-ви курс към департамент „Информатика“, като

Start

юли 8, 2019 - 12:00 am

End

юли 31, 2019 - 12:00 am

Откриване на изложба „Симулиране на автоматизирани бизнес процеси чрез роботи“

Корпус 1, Централно фоайе

Организатор:
департамент „Информатика“

Водещ:
гл. ас. д-р Марияна Райкова

Модератор:
доц. д-р Петя Асенова

Участници:
студенти от БП „Информатика“

Целта на събитието е да представи проекти на изявени студенти от 1-ви курс към департамент „Информатика“, като част от кандидатстудентската кампания на Нов български университет. Проектите са резултат от провеждащата се вече втора година школа по „Роботика“, в която взимат участие всички студентите от 1-ви курс на БП “Информатика”. Те имат за задача да разработят екипен проект, свързан със симулиране на автоматизирани бизнес процеси чрез роботи. Целта на проекта е да се работи в среда, близка до бизнес средата, да се развият умения за работа в екип и да се дадат задачи, близки до реалните. По време на проекта студентите имат различни роли в екипа, с което се развиват различни техни умения: програмист, инженер, документатор, оператор и монтажист на видео клип, представящ процеса на изработка на робота.

 

Изложбата е организирана с подкрепата на фонд Учебни програми и Apple лабораторията към ФБО
гл. ас. д-р Марияна Райкова е преподавател към департамент „Информатика“, водещ основни курсове по програмиране, бази от данни и практики. Инициатор и лектор на школа по „Роботика“ към НБУ. С интереси в областа на роботиката, програмирането, базите от данни и системи за електронно обучение.

Free