Programming

Programming Essentials in C

Programming Essentials in C

Programming Essentials In Python

Programming Essentials In Python

Developing Network Programming

Developing with Cisco Network Programmability

Implementing Network Programmability

Implementing Cisco Network Programming

Programming Essentials C++

CPA – C++ Certified Associate Programmer 0 Work environment
Предварителни изисквания:

За да се възползвате максимално от обучението е необходимо да имате:
компютърна грамотност и да владеете английски език на ниво четене.
Описание:

Сертификационните изпити се провеждат в Pearson VUE тест центъра на НБУ.
След преминато успешно обучение, студентите получават ваучер отстъпка от цената на сертификационният изпит в размер на 63%.
Продължителност на обучението:

Programming Essentials C++ - 70 уч.ч.

Такса обучение:
Начини на провеждане на обучението:

Обученията се провеждат в дистанционна или онлайн форма от сертифицирани инструктори.
Курсовете в онлайн форма стартират при сформиране на група.

Сертификационни изпити:

Сертификационните изпити се провеждат в Pearson VUE тест центъра на НБУ.