В Android трейнинг центъра на НБУ се предлага сертифицирано обучение за Android технологии. Разработчиците на Android мобилни приложения получават пазарно ориентиран учебен опит и сертификация на знанията и уменията си, с оглед по-голямо признаване от настоящи и бъдещи работодатели.

 

ОБУЧЕНИЯ

ANDROID Security Essentials

ANDROID SECURITY ESSENTIALS        v 5.0 Предварителни

ANDROID Application Development

ANDROID APPLICATION DEVELOPMENT  v 5.0   Java Fundamentals for

Сертификационни пътища:

 

 

Предварителни изисквания:

Сертификационните изпити се провеждат в Pearson VUE тест центъра на НБУ.

Всеки изпит съдържа 45 въпроса, с продължителност 90 минути.

Всички преминали обучение получават ваучер 33 % отстъпка от цената на съответния сертификационния изпит и доплащат 100 USD.

 

Описание:

Сертификационните изпити се провеждат в Pearson VUE тест центъра на НБУ.

Всеки изпит съдържа 45 въпроса, с продължителност 90 минути.

Всички преминали обучение получават ваучер 33 % отстъпка от цената на съответния сертификационния изпит и доплащат 100 USD.

 

Сертификационни изпити:

Сертификационните изпити се провеждат в Pearson VUE тест центъра на НБУ.

Всеки изпит съдържа 45 въпроса, с продължителност 90 минути.

Всички преминали обучение получават ваучер 33 % отстъпка от цената на съответния сертификационния изпит и доплащат 100 USD.