В Android трейнинг центъра на НБУ се предлага сертифицирано обучение за Android технологии. Разработчиците на Android мобилни приложения получават пазарно ориентиран учебен опит и сертификация на знанията и уменията си, с оглед по-голямо признаване от настоящи и бъдещи работодатели.

ОБУЧЕНИЯ

ANDROID Security Essentials

ANDROID SECURITY ESSENTIALS        v 5.0 Предварителни

ANDROID Application Development

ANDROID APPLICATION DEVELOPMENT  v 5.0   Java Fundamentals for
СЕРТИФИКАЦИОННИ ПЪТИЩА

 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Всеки от курсовете е с продължителност по 40 уч.ч.

НАЧИНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ:


Обученията се провеждат в присъствено с инструктор.
Заниятията се провеждат през седмицата вечер от 18:00 до 21:00 ч. или събота и неделя:
от 09:00 до 13:00 ч.;
от 13:00 до 17:00 ч.;
от 17:00 до 21:00 ч.
Заниятията се водят от сертифицирани инструктори.
Курсовете в присъствена форма стартират при сформиране на група.

СЕРТИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ:

Сертификационните изпити се провеждат в Pearson VUE тест центъра на НБУ.

Всеки изпит съдържа 45 въпроса, с продължителност 90 минути.

Всички преминали обучение получават ваучер 33 % отстъпка от цената на съответния сертификационния изпит и доплащат 100 USD.

ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение за - 350 лв.