17 ГОДИНИ СИСКО МРЕЖОВА АКАДЕМИЯ

Технологиите променят света, като свързват милиарди устройства и подобряват начина, по който живеем, работим, играем и се забавляваме.

Готови ли сте да промените живота си и да направите света по-добро място?

НИВА НА ОБУЧЕНИЕ

CISCO IT ESSENTIALS.

Представете си създаването на компютър, който да се свърже сигурно към мрежа. Тази вълнуваща първа стъпка може да доведе до начало на ИТ кариерата ви. Защото сигурният начин да се отличавате - без значение коя област на ИТ сте избрали - е да научите правилните основи на компютъра. Прогламата на IT Essentials покрива това, както и споделя професионалните умения, необходими за за започване на работа в ИТ областта. Освен това ще се насладите на работата си с усъвършенстваните инструменти за симулация на Cisco Networking Academy и да имате многобройни лабораторни упражнения, с оглед усъвършенстване на знанията и уменията си и за отстраняване на проблеми неизправности, както и незабавно да практикувате това, което сте научили! Също така се подгответе да се сертифицирате за CompTIA A +.
За включване в обучението, няма предварителни изисквания за компютърни умения.

IT Essentials

Cisco IT Essentials

IT ESSENTIALS Целта на този курс е да подготви

CCNA ROUTING AND SWITCHING.

Програмата на курса се състои от 4 семестъра по 70 учебни часа. Целта му е да осигури на участниците знания в областта на информационните технологии и уменията, необходими за проектиране, изграждане и поддръжка на малки и средно големи по размер мрежи. Това дава възможност на курсистите да си намерят работа и да продължат своето образование и обучение в областта на информационните технологии и компютърните мрежи.

CCNA R&S

CCNA 4: CN

CCNA R&S: CONNECTING NETWORKS Теми, включени в обучението: Chapter

CCNA 3: ScN

CCNA R&S: SCALLING NETWORKS Теми, включени в обучението: Chapter

CCNA 2: RSE

CCNA R&S: ROUTING AND SWITCHING ESSENTIALS Теми, вкючени в

CCNA 1: IN

CCNA R&S: INTRODUCTION TO NETWORKS Теми, включени в обучението:

CCNA SECURITY

Професионалистите в областта на киберсигурността, които могат да предпазят и защитят мрежата на дадена организация, са високо ценени. Извадете детективските си качества на преден план, необходими за започване на кариера в борбата с киберпрестъпността.
Програмата за Сиско секюрити е с продължителност един семестър или 70 учебни часа.

CISCO SECURITY

CCNA Cybersecurity Operations

Chapter 1 Cybersecurity and the Security Operations Center 1.1

Cybersecurity Essentials

Cybersecurity Essentials Chapter 1 Cybersecurity – A World of

CCNA SECURITY

1.1 Securing Networks 1.1 Current State of Affairs 1.2

CCNP ROUTING AND SWITCHING

Ето как можете да се присъедините към големите отбори по отношение на знанията и уменията за работа в корпоративни мрежи.
Програма: ROUTE, SWITCH и TSHOOT ви предоставя изчерпателен поглед върху корпоративни мрежови концепции и технологии, прилагането им на практика и как да се отстраняват проблемите. Нещо повече, тя ви предоставя задълбочено обучение за техниките на маршрутизация и комутация в сложните и големи конвергирани мрежи на компаниите .
Изградена на основата на учебната програма CCNA Routing and Switching, тя се занимава с огромните предизвикателства и възможности за комплексни равноспоставени мрежи  и клиент-сървър мрежи. Cisco
CCNP R&S сертифицирането означава по-голяма конкурентноспособност на пазара на труда и по-високо заплащане!

CCNP R&S

CCNP Tshoot

CCNP TSHOOT           Maintain and

CCNP Switch

CCNP SWITCH             Implement

CCNP Route

Course Outline: Implement an EIGRP based solution, given a
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ: НАЧИНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ: СЕРТИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

IT Essentials - 50 уч.ч.
CCNAX R&S 200-125 - 40 уч.ч.
CCNA 1 - 70 уч. ч. CCNA Security - 70 уч. ч.
CCNA 2 - 70 уч. ч. CCNP ROUTE - 70 уч.ч;
CCNA 3 - 70 уч. ч. CCNP SWITCH - 70 уч.ч;
CCNA 4 - 70 уч. ч. CCNP TSHOOT - 70 уч.ч;
Cybersecurity essentials - 50 уч.ч.
Programming Essentials C++ - 50 уч.ч.

ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ:


IT Essentials – 300 лв.
Cybersecurity essentials – 300 лв.
Programming Essentials C++ – 300 лв.
CCNA Security – 300 лв.
CCNA /цена за един семестър/  - 300 лв.
CCNP /цена за един семестър/ - 450 лв.

НАЧИНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Обученията се провеждат в три различни форми: присъствена, дистанционна и онлайн. Заниятията при присъствена форма на обучение се провеждат
през седмицата вечер от 18:00 до 21:00 ч. или
събота и неделя:
от 09:00 до 13:00 ч.;
от 13:00 до 17:00 ч.;
от 17:00 до 21:00 ч.
При онлайн обученията се използва системата на Сиско Webex.
Заниятията се водят от сертифицирани инструктори.
Курсовете в присъствена форма стартират при сформиране на група.

СЕРТИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ

Сертификационните изпити се провеждат в Pearson VUE тест центъра на НБУ.
След преминато успешно обучение, студентите получават ваучер отстъпка от цената на сертификационният изпит в размер на 63%.