Целта на този курс е да подготви студентите за сертифициране по CompTIA’s A+.

Обучение:
Разглеждат се детайлно основи на РС хардуера и софтуера, инсталиране на операционни системи и друг софтуер, отстраняване на хардуерни и софтуерни проблеми, въведение в компютърните мрежи.

Курсът e подходящ както за напреднали, така и за начинаещи, включително и за ученици над 12-годишна възраст.

Учебна програма:

Chapter 1: Introduction to the Personal Computer.
Chapter 2: Safe Lab Procedures and Tool Use.
Chapter 3: Computer Assembly – Step by Step.
Chapter 4: Basics of Preventive Maintenance and Troubleshooting.
Chapter 5: Fundamental Operating Systems.
Chapter 6:  Fundamental Laptops and Portable Devices.
Chapter 7: Fundamental Printers and Scanners.
Chapter 8: Fundamental Networks.
Chapter 9: Fundamental Security.
Chapter 10: Communication Skills.
Chapter 11: Advanced Personal Computers.
Chapter 12: Advanced Operating Systems.
Chapter 13: Advanced Laptops and Portable Devices.
Chapter 14: Advanced Printers and Scanners.
Chapter 15: Advanced Networks.
Chapter 16: Advanced Security.

Успешно преминалите обучението могат да се
явят на сертификационни изпити за придобиване
на CompTia A+

 

Обучаващите се преминали през курса основи на ИТ могат да се явят на сертификационни изпити като:

CCNA – Cisco Certified Networking Associate
CCNP – Cisco Certified Networking Professional
CCIE – Cisco Certified Internetworking Expert
CISSP – Certified Information Systems Security Professional
MCP – Microsoft Certified Professional
MCSA – Microsoft Certified Systems Administrator
MCSE – Microsoft Certified Systems Engineer
Network+ – CompTIA Network Certification
Linux+ – CompTIA Linux Certification