English

Cisco е глобален IT иноватор и лидер в мрежовите технологии. Cisco дава възможност на хората да създават силни връзки в бизнеса, в образованието или в творчеството. Cisco оборудването и услугите се използват за създаване на световно разпространени мрежови решения. Cisco обученията могат да ви помогнат да изградите увереност, знания и умения, да повишите квалификацията си, да се отличите в един конкурентен трудов пазар за мрежови инженери, да разпознаете и използвате добрите възможности в един хиперсвързан и забързан свят.

Cisco обученията в Нов български университет, включват:

Актуално учебно съдържание;
Виртуални лаборатории практики;
Симулации, създадени от Cisco;
Най-добрите практики, технологии и т.н.

Ние работим усилено, за да осигурим ефективни, актуални, практически насочени и интересни Cisco обучения, помагайки Ви да изградите или подобрите мрежовите си знания и умения.

ОБУЧИТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

R_S ND

 

 

 

 

DC

S

 

 

 

 

V

SP

 

 

 

За повече информация относно съответните нива на обучение, такси  и сертификация, кликнете върху съответното направление.

РЕСУРСИ