НБУ ОТКРИ ПЪРВАТА АКАДЕМИЯ В БЪЛГАРИЯ ЗА ЕТИЧНО ХАКЕРСТВО.

На основата на партньорството си с EC-COUNCIL НБУ дава възможност на студенти и курсисти да се обучават по различни програми в сферата на инфромационната и компютърна сигурност.

За първи път в България студенти ще могат да се обучават по най-известната програма за етично хакерство, която включва изучаване на хакерски инструменти и техники, използвани от хакери и специалисти по информационна сигурност, необходими за пробиване на сигурността на една организация.

Студентите и курсистите ще могат да се обучават и в курсове като Certified Network Defender (C|ND), Computer Hacking Forensic Investigator (C|HFI) and EC-Council Certified Security Analyst (E|CSA) и др.

НИВА НА ОБУЧЕНИЕ

FUNDAMENTAL

Програмите разглеждат три различни области: информационна сигурност, мрежова сигурност и компютърна криминалистика. Информационната сигурност е мястото, където информацията, обработката на информация и комуникациите са защитени от поверителността, целостта и наличието на информация и обработката на информация. В областта на комуникациите информационната сигурност обхваща също достоверно удостоверяване на съобщенията, включвайки идентифицирането на проверката и запис на одобрението и разрешаването на информация, непромяната на данните и неотхвърлянето на комуникацията или съхранените данни. Програмите запознават студентите и с основите на съвременната симетрична и ключова криптография, включително детайли на алгоритми, като Feistel Networks, DES и AES, както и асиметрична криптография, включваща подробно описание на RSA, Elgamal, Elliptic Curve и DSA. Разгеждат се понятия като дифузия, объркване и принцип на Керкхоф. Ще се научите да настроите VPN, шифрирате диск, да стенографирате, да работите с криптографски алгоритми, вариращи от класически шифри като шифър Цезар до съвременни алгоритми като AES и RSA.

НИВО

FUNDAMENTAL

CSCU

CERTIFIED SECURE COMPUTER USER (CSCU) Описание на курса: Целта

ECSS

CERTIFIED SECURITY SPECIALIST Описание на курса: Сертифициран специалист по

ECES

EC-Council Certified Encryption Specialist   Описание на курса: Курсът

CORE

Програмите се фокусират върху създаването на мрежови администратори, които са обучени за защита, откриване и реагиране на заплахите в мрежата. Студентите получават фундаментално разбиране за истинската конструкция на трансфера на данни, мрежовите технологии, софтуерните технологии, как работят мрежите, какъв софтуер е инсталиран с автоматизирани процеси. Програмите включват и защита на мрежата, прилагането на контроли за защита, протоколи, управление на устройства за сигурност, конфигуриране на VPN и защитни стени, разпознаване на тънкостите в почерка на мрежовия трафик, анализ и сканиране на уязвимостите, които подпомагат на администратора на мрежата да проектира по-голяма мрежова сигурност политики и успешни планове за реагиране при инциденти.

НИВО

CORE

CND

CERTIFIED NETWORK DEFENDER PROGRAM          

CEH

  Програмата за сертифициран етичен хакер е най-желаната програма

MANAGEMENT

CCISO е водеща в индустрията програма, която е базирана на опита в реалния свят, необходим за успеха на най-високите управленски нива в областта на информационната сигурност.

НИВО

MANAGEMENT

CCISO

EC-Council’s Certified Chief Information Security Officer The CCISO Certification

SPECIALIST

Компютърното хакерско криминалистическо разследване е процесът на откриване на хакерски атаки и правилно извличане на доказателства за докладване на престъплението и провеждане на одити за предотвратяване на бъдещи атаки.
Компютърната сигурност и компютърните разследвания променят условията. Ежедневно се измислят повече инструменти за провеждане на компютърни разследвания, било то компютърна престъпност, цифрова криминалистика, компютърни разследвания или дори стандартно възстановяване на компютърни данни. Инструментите и техниките, обхванати от програмата на CHFI, ще подготвят студента да проведе компютърни разследвания, използвайки новаторски технологии за цифрова криминалистика.

НИВО

CHFI

Computer Hacking Forensic Investigator Certification
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителност на обучението за всеки курс:

  • SECURE COMPUTER USER  - 40 уч.ч.
  • SECURITY SPECIALIST  -
  • ENCRYPTION SPECIALIST -
  • SECURITY ANALYST -
  • CERTIFIED NETWORK DEFENDER -
  • СERTIFIED ETHICAL HACKER  - 70 уч.ч.
  • CERTIFIED CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER -
  • FORENSIC INVESTIGATOR -
НАЧИНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Обученията се провеждат в дистанционна или онлайн форма от сертифицирани инструктори.
Курсовете в онлайн форма стартират при сформиране на група.

СЕРТИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ:

Сертификационните изпити се провеждат в Pearson VUE тест центъра на НБУ.

ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ: