Придобиването на Европейски сертификат за компютърни умения гарантира по безспорен начин знанията и уменията на притежателя му.

Модули, включени в ECDL CORE:

Учебният план на модулите можете да изтеглите тук.

При нас можете да придобиете първите две нива  на сертификация на Фондация ECDL – F, гр. Дъблин, Ирландия.

1. ECDL START е сертификат, който се издава на кандидат, успешно издържал най-малко три от седемте ECDL теста по съответните модули, с изключение на Модул 1 – Основи на информационните и комуникационните технологии.

2. ECDL CORE е професионален сертификат, който се издава на кандидат, издържал успешно тестовете и по седемте ECDL модула.

Обучение:

В обучението са включени упражнения и тренинги, и е с продължителност 30 уч. ч.
Провежда се два пъти през седмицата вечер от 18:00 до 21:00 ч. или събота и неделя сутрин от 09:30 до 13:30 ч.

Изпитни сесии:

Всеки месец, на 27-мо число се организират изпитни сесии за ЕСДЛ тестове.

Записване:

PRILOJENIE_6_Molba_za_testirane
PRILOJENIE 6A Molba za obuchenie

Можете да изтеглите молбата за обучение и тестиране,
да ги попълните и подадете в офис 119, к.2 или по емайл.

Kраен срок за записване – 31.07.2019 г.

ЕСДЛ сертификата се акредитира за студентите на НБУ вместо изпита по ООК компютърни технологии.

Примерни тестове.

Провеждане:

Обученията се провеждат в три различни форми: присъствена, дистанционна и онлайн.
Заниятията при присъствена форма на обучение се провеждат

през седмицата вечер от 18:00 до 21:00 ч. или
събота и неделя сутрин от 09:30 до 13:30 ч.

При онлайн обученията се използва системата на Сиско Webex.
Заниятията се водят от сертифицирани инструктори.
Курсовете в присъствена форма стартират при сформиране на група.

Такси:

Обучение – 200 лв.
Карта за умения (Skills card) – 75 лв.
Явяване на ECDL тест за един модул – 30 лв.
ECDL сертификат – 50 лв.

Предимства на ECDL сертификата:

Днес, компютърни умения са все по-важни за хората във всички сфери на живота. ECDL е сертификат за информационни технологии за всички граждани. Той е предназначен за тези, които трябва или желаят да знаят как да използват персонален компютър. Той е подходящ за хора от всяка работа, дисциплина, за хора, навлизащи на пазара на труда, и за всички възрасти.

Ползи за кандидатите:

Увеличава съществено ИКТ знанията / уменията им.
Повишава уверeността при използването на компютър.
Осигурява международно призната квалификация.
Подобрява перспективите за работа и трудовата мобилност.
Осигурява платформа, от която да се премине към по-високо ниво на ИКТ образование

Ползи за работодателите:

Увеличава производителността.
Намалява разходите.
Повишава ефективността на служителите.
Намалява загубата на време.
Осигурява максимално използване на компютърните ресурси.
Осигурява по-добра възвръщаемост на Инвестициите в ИКТ

За повече информация посетете:
КОНСОРЦИУМ “ИСДЛ – БЪЛГАРИЯ”