IT Infrastructure Library® (ITIL) e най-широко приетата рамка за управление на ИТ услуги в света. Това е практически подход към планирането, осигуряването и поддържането на ИТ услуги за бизнеса. ITIL описва как трябва да бъдат организирани ИТ ресурсите, за да доставят бизнес стойност, документирайки процесите, функциите и ролите в управлението на ИТ услуги.

ITIL

IT Infrastructure Library® (ITIL)

IT Infrastructure Library® (ITIL) e най-широко приетата рамка за
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Всеки от курсовете е с продължителност по 40 уч.ч.

НАЧИНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ:


Обученията се провеждат в присъствено с инструктор.
Заниятията се провеждат през седмицата вечер от 18:00 до 21:00 ч. или събота и неделя:
от 09:00 до 13:00 ч.;
от 13:00 до 17:00 ч.;
от 17:00 до 21:00 ч.
Заниятията се водят от сертифицирани инструктори.
Курсовете в присъствена форма стартират при сформиране на група.

СЕРТИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ:


Сертификационните изпити се провеждат в Pearson VUE тест центъра на НБУ.

ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение  - 350 лв.