IT Infrastructure Library® (ITIL) e най-широко приетата рамка за управление на ИТ услуги в света. Това е практически подход към планирането, осигуряването и поддържането на ИТ услуги за бизнеса. ITIL описва как трябва да бъдат организирани ИТ ресурсите, за да доставят бизнес стойност, документирайки процесите, функциите и ролите в управлението на ИТ услуги.

IT Service Management

Professional Scrum Master Foundations

Professional Scrum Master Foundations Курсът ще ви даде задълбочени

PRINCE2® FOUNDATION

PRINCE2® FOUNDATION Тайните на проджект мениджмънта няма да бъдат

IT Infrastructure Library® (ITIL)

IT Infrastructure Library® (ITIL) e най-широко приетата рамка за
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Всеки от курсовете е с продължителност по 40 уч.ч.

НАЧИНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Обученията се провеждат в дистанционна или онлайн форма от сертифицирани инструктори.
Курсовете в онлайн форма стартират при сформиране на група.

СЕРТИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ:


Сертификационните изпити се провеждат в Pearson VUE тест центъра на НБУ.

ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение  - 350 лв.