IT Infrastructure Library® (ITIL) e най-широко приетата рамка за управление на ИТ услуги в света. Това е практически подход към планирането, осигуряването и поддържането на ИТ услуги за бизнеса. ITIL описва как трябва да бъдат организирани ИТ ресурсите, за да доставят бизнес стойност, документирайки процесите, функциите и ролите в управлението на ИТ услуги.

ITIL

IT Infrastructure Library® (ITIL)

IT Infrastructure Library® (ITIL) e най-широко приетата рамка за
Предварителни изисквания:
Описание:
Сертификационни изпити:
Продължителност на обучението:
Такса обучение:
Начини на провеждане на обучението: