ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Този трейнинг Ви подготвя за изпита, водещ до сертификат за управление на IT услуги.
Обучението за  ITIL Foundation Ви предоставя общ преглед на жизнения цикъл на управление на IT услугите, който е описан в петте основни книги на ITIL Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation and Continual Service Improvement. “ITIL service lifecycle” се състои от 26 процеса и четири функции. По време на обучението се разглежда използването на ITSM (IT Service Management) структура за постигане на IT бизнес интеграции, намаляване на разходите и повишаване на  производителността.

 

Предварителни изисквания към обучаващите се:
Няма задължителни изисквания.
Препоръчва се трудов стаж в областта на IT услугите.

Съдържание:

  • Какво представлява ITIL; неговите стратегически и оперативни ползи;
  • Преглед на програмата за сертифициране на ITIL
  • Основни понятия, определения и цели на ITIL
  • Подходът на ITIL за “service lifecycle“ структурата, компонентите, процесите и функциите на ITIL. За всяка от петте книги и свързаните с тях процеси и функции курсът предвижда:
  • Описание на основните дейности, цели и ползи на високо ниво
  • Процес взаимоотношения и взаимозависимости, какво всъшност означава ” service lifecycle ” и “бизнес интеграция”
  • Ключови показатели и отчети за управлението

Курсът ви подготвя за изпитa, водещ до сертификата за Foundation ниво по управление на IT услуги.

За кой е предназначен трейнинга?

ITIL Foundation е подходяща за всеки, който работи в областта на IT услугите и изисква повече информация за структурата на най-добрите практики на ITIL

СЕРТИФИЦИРАНЕ

Този курс Ви подготвя за сертификационен изпит, ITIL Foundation.

Изпита се състои:

  • 40 въпроса,  с множествено избори, с времетраене 60 минути. Администрира се от Peoplecert.
  • Необходим резултат за успешно взет изпит е  65%.