ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

PRINCE2 дава възможност за:
Повишаване знанията на ресурсите за тяхната роля в управлението на проекти;
Осигуряване на високо ценен инструмент за по-добро управление на проекта;
Гарантиране, че съответните заинтересовани страни са добре представени в процеса на планиране и вземане на решения по проекта;
По-ефективно участие на съответните заинтересовани страни в одобряването и управлението на проектите и се вписва с най-добрата практика на AXELOS за управление на портфолио, програми и управление на проекти, и затова се интегрира добре с MoP®, P3O®, MSP® и други.

Предварителни изисквания:
Няма задължителни изисквания.
Препоръчва се трудов стаж в областта на управлението на проекти.

Съдържание:

 • Осигуряване на гъвкавост в рамките на PRINCE2, така че да може да бъде съобразена с конкретните нужди на даден проект
 • Основните принципи на PRINCE2;
 • Преоценка на указанията “Теми”, за да се включат примери за приспособяване
 • Изясняване на връзката между тези теми и принципи
 • Прилагане на ръководството на PRINCE2 практически, с напътствия и съвети как да постигнете това
 • Въведение в Prince2
 • Continued Business Justification
 • Learn From Experience
 • Defined Roles And Responsibilities
 • Manage By Stages
 • Manage By Exception
 • Focus On Products
 • Tailor To Suit The Project Environment

СЕРТИФИЦИРАНЕ

Сертификационният изпит за PRINCE2 Foundation се състои:
от 60 въпроса,  с времетраене 60 минути. Администрира се от Peoplecert.
Необходим резултат за успешно взет изпит, минимум  55%.

Обучението е с продължителност по 40 уч.ч.
Занятията се провеждат събота и неделя, присъствено с инструктор.

Такса изпит – 335 €