ЛИНУКС АКАДЕМИЯ


В академията се предлагат четири нива на обучение: LPIC-OT, LPIC-1, LPIC-2 и LPIC-3. Всяко ниво се състои от два курса по 40 учебни часа. Учебният план е изцяло съобразен с изскванията на Линукс професинален институт Канада.

НИВА НА ОБУЧЕНИЕ

LPIC-OT 701-DevOps TOOLS ENGINEER

To meet this growing need for qualified professionals, LPI developed the Linux Professional Institute DevOps Tools Engineer certification which verifies the skills needed to use the tools that enhance collaboration in workflows throughout system administration and software development.

 

НИВО

DevOpsl

LPIC-OT 701: DevOps Tools Engineer

LPIC-OT 701: DevOps Tools Engineer To receive the LPIC-OT

LPIC-1-CERTIFIED LINUX ADMINISTRATOR

LPIC-1 is the first certification in LPI’s multi-level Linux professional certification program. The LPIC-1 will validate the candidate's ability to perform maintenance tasks on the command line, install and configure a computer running Linux and configure basic networking.The LPIC-1 is designed to reflect current research and validate a candidate's proficiency in real world system administration. The objectives are tied to real-world job skills, which we determine through job task analysis surveying during exam development.

НИВО

ADMINISTRATOR

LPI 102 Certified Linux Administrator

LPIC-1 Certified Linux Administrator: Exam 102 Course Outline: Topic

LPI 101 Certified Linux Administrator

LPIC-1 Certified Linux Administrator: Exam 101 Course Outline: Topic

LPIC-2 - CERTIFIED LINUX ENGINEER

LPIC-2 is the second certification in LPI’s multi-level professional certification program. The LPIC-2 will validate the candidate's ability to administer small to medium–sized mixed networks. The candidate must have an active LPIC-1 certification to receive LPIC-2 certification, but the LPIC-1 and LPIC-2 exams may be taken in any order.

НИВО

ENGINEER

LPI-201 Certified Linux Engineer

LPIC-2 Certified Linux Engineer Exam 201 Course Outline: Topic

LPI-202 Certified Linux Engineer

LPIC-2 Certified Linux Engineer Exam 202 Course Outline: Topic

LPIC-3 - LINUX ENTERPRISE PROFESSIONAL

The LPIC-3 certification is the culmination of LPI’s multi-level professional certification program. LPIC-3 is designed for the enterprise-level Linux professional and represents the highest level of professional, distribution-neutral Linux certification within the industry. Three separate LPIC-3 specialty certifications are available. Passing any one of the three exams will grant the LPIC-3 certification for that specialty. The LPIC-3 300: Mixed Environment certification covers the administration of Linux systems enterprise-wide in a mixed environment.

НИВОl

Professional

LPIC-3: Linux Enterprise Professional

LPIC-3 : Linux Enterprise Professional Exam 300 Course Outline:
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

LPIC-OT 701 - 40 уч.ч.
LPIC-101 - 40 уч.ч.
LPIC-102 - 40 уч. ч.
LPIC-201 - 40 уч.ч;
LPIC-202 - 40 уч.ч;
LPIC-300 - 40 уч.ч;

НАЧИНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Обученията се провеждат в три различни форми: присъствена, дистанционна и онлайн. Заниятията при присъствена форма на обучение се провеждат
през седмицата вечер от 18:00 до 21:00 ч. или
събота и неделя:
от 09:00 до 13:00 ч.;
от 13:00 до 17:00 ч.;
от 17:00 до 21:00 ч.
При онлайн обученията се използва системата на Сиско Webex.
Заниятията се водят от сертифицирани инструктори.
Курсовете в присъствена форма стартират при сформиране на група.

СЕРТИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ:

Сертификационните изпити се провеждат в Pearson VUE тест центъра на НБУ.
След преминато успешно обучение, студентите получават ваучер отстъпка от цената на сертификационният изпит в размер на 63%.

ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ:

ниво LPIC-OT                                                              ниво LPIC 1
такса обучение за всеки модул по 350 лв.              такса обучение за всеки модул по 350 лв. 
сертификационен изпит по 180 лв.                          сертификационен изпит по 180 лв.

ниво LPIC 2                                                                  ниво LPIC 3
такса обучение за всеки модул по 350 лв.              такса обучение за всеки модул по 300 лв.
сертификационен изпит 180 лв.                               сертификационен изпит по 180 лв.

 

 

СЕРТИФИКАЦИОННИ ПЪТИЩА