MICROSOFT IT ACADEMY


Програмата  е разработена с цел да предостави на обучаващите се знания и умения за най-актуалните сървърни, облачни и др. ИТ технологии. Придобитите знания и умения гарантират по-висока конкурентоспособност и възможност за професионална реализация в ИТ сферата. Сертификационните програми на Microsoft могат да ви отведат от началото на кариерата си до върха. Обучението и сертификационните програми по различните направление могат да ви отличат от колегите ви и да ви изведат на нови поприща.

MICROSOFT ROLE-BASED CERTIFICATION


Сертифицирайте се и покажете, че сте готови да се възползвате от възможностите на облачните технологии за: администрация, виртуализация, съхранение, работа в мрежа и защита на информацията.

AZURE

Azure Fundamentals, Exam AZ-900

  Azure Fundamentals, Exam AZ-900 Обучението ви запознава с

Azure Administrator Associate, Exam AZ-104

  Microsoft Certified: Azure Administrator Associate, Exam AZ-104 Skills

MICROSOFT WINDOWS SERVER

MCSA: Windows Server

Windows Server 2019: Install and Manage

Windows Server 2019: Install and Manage

70-742: Identity with Server 2016

Course Outline: Module 1: Installing and configuring domain controllers

70-741: Networking with Server 2016

Course Outline: Module 1: Planning and implementing an IPv4

70-740: Windows Server 2016

  Course Outline: Module 1: Install Windows Servers in

MICROSOFT WINDOWS SERVER EXCHANGE

MCSA: Windows Server Exchange

Administering Microsoft Exchange Server 2016/2019

  Administering Microsoft Exchange Server 2016/2019 Course 20345-1-B: Description:
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Всеки от курсовете е с продължителност по 40 уч.ч.

НАЧИНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Обученията се провеждат в дистанционна или онлайн форма от сертифицирани инструктори.
Курсовете в онлайн форма стартират при сформиране на група.

СЕРТИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ:


Сертификационните изпити се провеждат в Pearson VUE тест центъра на НБУ.

ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ:

за всеки модул
такса обучение по 350 лв.
всеки сертификационен изпит по 80 USD.