MICROSOFT IT ACADEMY


Програмата  е разработена с цел да предостави на обучаващите се знания и умения за най-актуалните сървърни, облачни и др. ИТ технологии. Придобитите знания и умения гарантират по-висока конкурентоспособност и възможност за професионална реализация в ИТ сферата. Сертификационните програми на Microsoft могат да ви отведат от началото на кариерата си до върха. Обучението и сертификационните програми по различните направление могат да ви отличат от колегите ви и да ви изведат на нови поприща.

MICROSOFT CERTIFIED SOLUTION ASSOCIATE

Сертифицирайте се и покажете на света, че сте готови да се възползвате от възможностите на Windows Server за: администрация, виртуализация, съхранение, работа в мрежа и защита на информацията.

MICROSOFT CERTIFIED SOLUTION ASSOCIATE

Сертифицирайте се и покажете на света, че сте готови да се възползвате от възможностите на Windows Server за: администрация, виртуализация, съхранение, работа в мрежа и защита на информацията.

MCSA: Windows Server 2016

70-742: Identity with Server 2016

Course Outline: Module 1: Installing and configuring domain controllers

70-741: Networking with Server 2016

Course Outline: Module 1: Planning and implementing an IPv4

70-740: Windows Server 2016

  Course Outline: Module 1: Install Windows Servers in
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Всеки от курсовете е с продължителност по 40 уч.ч.

НАЧИНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Обученията се провеждат в дистанционна или онлайн форма от сертифицирани инструктори.
Курсовете в онлайн форма стартират при сформиране на група.

СЕРТИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ:


Сертификационните изпити се провеждат в Pearson VUE тест центъра на НБУ.

ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ:

за всеки модул
такса обучение по 350 лв.
всеки сертификационен изпит по 80 USD.