Програмата  е разработена с цел да предостави на обучаващите се знания и умения за най-актуалните сървърни, облачни и др. ИТ технологии. Придобитите знания и умения гарантират по-висока конкурентоспособност и възможност за професионална реализация в ИТ сферата. Сертификационните програми на Microsoft могат да ви отведат от началото на кариерата си до върха. Обучението и сертификационните програми по различните направление могат да ви отличат от колегите ви и да ви изведат на нови поприща.

Сертифицирайте се и покажете на света, че сте готови да се възползвате от възможностите на Windows Server за: администрация, виртуализация, съхранение, работа в мрежа и защита на информацията.

MCSA: Windows Server 2016

70-742: Identity with Server 2016

Course Outline: Module 1: Installing and configuring domain controllers

70-741: Networking with Server 2016

Course Outline: Module 1: Planning and implementing an IPv4

70-740: Windows Server 2016

Course Outline: Module 1: Install Windows Servers in host
Description
Certification Validity Period
Current Version of Exams 
Certification Exam
Предварителни изисквания:

Да имате компютърна грамотност.
Да имате познания по английски език.
Начини на провеждане на обучението:

Обученията се провеждат в три различни форми: присъствена, дистанционна и онлайн.
Заниятията при присъствена форма на обучение се провеждат
през седмицата вечер от 18:00 до 21:00 ч. или
събота и неделя:
от 09:00 ч. до 13:00 ч.
от 13:00 ч. до 17:00 ч.
от 17:00 ч. до 21:00 ч.
При онлайн обученията се използва системата на Сиско Webex.
Заниятията се водят от сертифицирани инструктори.
Курсовете в присъствена форма стартират при сформиране на група.
Продължителност на обучението:
Всеки от курсовете е с продължителност 40 уч. ч.
Такса обучение:


за всеки модул
такса обучение по 350 лв.
всеки сертификационен изпит по 80 USD.

Сертификационни изпити:
KРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ – 31.08.2019 г.
KРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ – 31.08.2019 г.