Материали за подготовка за изпити:

Windows Server Administration
Fundamentals, 98-365
Download
Software Development
Fundamentals, 98-361
Download  |  Self-paced Training
Networking
Fundamentals, 98-366
Download  |  Self-paced Training
Database Administration
Fundamentals, 98-364
Download  |  Self-paced Training
Security
Fundamentals, 98-367
Download
HTML5 Application Development
Fundamentals, 98-375
Download  |  Self-paced Training
Windows Operating System
Fundamentals, 98-349
Download
Mobility and Devices
Fundamentals, 98-368
Download
 

 

Пътища на MTA сертификация.

Cloud Fundamentals, 98-369
Download

Примерни тестове за подготовка за MTA изпити, можете да закупите оттук:

 

 

 

Такси:

Явяване на изпит - 80 USD.

MTA_Certificate_Sample