panorama

Palo Alto академията за киберсигурност, предлага набор от модулни академични и технически курсове, които отговарят на нуждите на образованието и обучението в областта на киберсигурността.
Учебният план на Академията е съобразен и е в съответствие с изискванията на инициативата за киберсигурност. Обучението в академията подготвя студентите за различни работни позиции, включително:
Специалист по мрежови операции
Анализатор на сигурността на системите
Анализатор по киберсигурност

Palo Alto Networks Professional Certification Program

The Palo Alto Networks Certified Cybersecurity Associate (PCCSA) possesses knowledge of cutting-edge technology available today to manage the cyber threats of tomorrow.

The PCCSA certification should be pursued by students and individuals new to cybersecurity to validate up-to-date knowledge on cyber-threats and cyber-security.

Обучение

31
авг.

Firewall Essentials

FIREWALL 9.0 ESSENTIALS: CONFIGURATION AND MANAGEMENT(EDU-210) Course Outline Module1:
The Palo Alto Networks Certified Network Security Administrator (PCNSA) recognizes individuals with the knowledge to operate Palo Alto Networks next-generation firewalls to protect networks from cutting edge cyber threats.

LEARNING PATH

Предварителни изисквания:

Students must have a basic familiarity with networking concepts including routing, switching, and IP addressing. Students also should be familiar with basic security concepts.Experience with other security technologies (IPS, proxy, and content filtering) is a plus.

Описание:

Successful completion of this course should enhance the student’s understanding of how to configure and manage Palo Alto Networks next-generation firewalls.The student should learnand get hands-on experience configuring, managing, and monitoring a firewall in a lab environment.

Продължителност на обучението:

Продължителността на обучението е 40 уч.ч.

Начини на провеждане на обучението:

Можете да се включите в обучението в една от трите форми на обучение: присъствена, дистанционна или онлайн.

  • При присъствената форма на обучение, студентите се обучават в специализирана компютърна зала на място в НБУ по предварително определен график.
  • При дистанционната форма на обучение, студентите получават акаунт за достъп до материалите и се подготвят самостоятелно. При завършване на обучението се явяват на финален изпит, на място в НБУ.
  • При онлайн формата на обучение, чрез платформата на Сиско, Webex, студентите участват в обучението, онлайн в реално време, без значение къде се намират физичeски.

Без значение от избраната форма на обучение, студентите получават онлайн достъп до материалите, които в последствие могат да използват за самоподготовка преди явяване на сертификационен изпит.

Такса обучение:

такса обучение за [EDU-210] - 350 лв.

Сертификационни изпити:
KРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ – 20.08.2019 г.

KРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ – 31.08.2019 г.