panorama

Palo Alto - академия за киберсигурност, предлага набор от модулни академични и технически курсове  в областта на киберсигурността.
Обучението в академията подготвя студентите за различни работни позиции, включително:
Специалист по мрежови операции
Анализатор на сигурността на системите
Анализатор по киберсигурност

Palo Alto Networks Professional Certification Program

The Palo Alto Networks Certified Cybersecurity Associate (PCCSA) possesses knowledge of cutting-edge technology available today to manage the cyber threats of tomorrow.

The PCCSA certification should be pursued by students and individuals new to cybersecurity to validate up-to-date knowledge on cyber-threats and cyber-security.

The Palo Alto Networks Certified Network Security Administrator (PCNSA) recognizes individuals with the knowledge to operate Palo Alto Networks next-generation firewalls to protect networks from cutting edge cyber threats.

Обучение

LEARNING PATH

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Всеки от курсовете е с продължителност по 40 уч.ч.

НАЧИНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ:


Обученията се провеждат в присъствено с инструктор.
Заниятията се провеждат през седмицата вечер от 18:00 до 21:00 ч. или събота и неделя:
от 09:00 до 13:00 ч.;
от 13:00 до 17:00 ч.;
от 17:00 до 21:00 ч.
Заниятията се водят от сертифицирани инструктори.
Курсовете в присъствена форма стартират при сформиране на група.

СЕРТИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ:


Сертификационните изпити се провеждат в Pearson VUE тест центъра на НБУ.

ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение за [EDU-210] - 350 лв.