Световен лидер в областта на виртуализацията и cloud инфраструктурите, Vmware чрез лицензираните си академии предлага качествено професионално обучение върху принципите на виртуализацията, процесите по инсталиране, конфигуриране и управление на виртуални сървъри.VMware виртуализацията Ви позволява да: стартирате няколко операционни системи и приложения  на един компютър; консолидирате хардуер, за да се получи значително по-висока производителност от по-малко сървъри. Ускорявате и опростявате ИТ управлението, поддръжкате и внедряването на нови приложения.

VMWARE VSPHERE INSTALL CONFIG MANAGE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

НИВО

FUNDAMENTAL PROFESSIONAL

VMware vSphere ICM

VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.5] Учебно съдържание: 1       
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Vsphere: Optimize & Scale 6.0

vSphere: Optimize & Scale 6.0

  Предварителни изискавния: Преминат един от следните курсове: •
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

NSX: Install, Configure, Manage V 6.4

Network Virtualization Fundamentals

VMware Network Virtualization Fundamentals Introduction to SDDC and Network

NSX: Install, Configure, Manage v 6.4

  Предварителни изисквания: Преминато обучение за VMware Data Center
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage

VMware Horizon 7 Fundamentals

Module 1: Introduction to VMware Horizon Module Objectives The

VMware Horizon 7: ICM

Course Introduction Review course goals Review course objectives Review
Продължителност на обучението:

Всеки от курсовете е с продължителност по 40 уч.ч.

Начини на провеждане на обучението:

Обученията се провеждат в присъствено с инструктор.
Заниятията се провеждат през седмицата вечер от 18:00 до 21:00 ч. или събота и неделя:
от 09:00 до 13:00 ч.;
от 13:00 до 17:00 ч.;
от 17:00 до 21:00 ч.
Заниятията се водят от сертифицирани инструктори.
Курсовете в присъствена форма стартират при сформиране на група.
Сертификационни изпити:

Сертификационните изпити се провеждат в Pearson VUE тест центъра на НБУ.
Завършилите VMware академията получават voucher отстъпка за 70 % от цената на сертификационния изпит.
Такса обучение:

обучение за VSPHERE ICM:
за студенти - 300 лв.
за курсисти - 350 лв.

обучение за VSPHERE OPTIMIZE & SCALE:
за студенти  - 450 лв.
за курсисти - 550 лв.

обучение за NSX ICM:
за студенти  - 300 лв.
за курсисти - 350 лв.

обучение за Horizon ICM: 
за студенти  - 300 лв.
за курсисти - 350 лв.

 

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ
KРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ – 31.08.2019 г.

Vmware Academy: Безплатни обучения

Data Center Virtualization Fundamentals

This course provides a fundamental understanding of VMware’s Data Center Virtualization products. The course also takes you through the components and features of vSphere 6.5, and shows how the vSphere 6.5 product line helps resolve business and IT challenges commonly faced by organizations.

Outline:

1. Course Introduction
- Course Introduction
- Course Objectives
- Course Outline

2. Introduction to Data Center Virtualization with VMware vSphere
- Module Objectives
- VMware’s Integrated Architecture Vision
- VMware’s Integrated Architecture Vision (cont’d)
- VMware Cross-Cloud Architecture
- Virtualization Overview
- Virtualization Overview (Cont’d)
- Data Center Virtualization
- Need for Data Center Virtualization
- Need for Data Center Virtualization (Cont’d)
- Introduction to Virtual Machines
- Virtual Machine Capabilities
- Benefits of Using Virtual Machines
- Benefits of Using Virtual Machines (Cont’d)
- Hypervisor
- vSphere ESXi Hypervisor
- vSphere 6.5 - The ideal Foundation of Any Unified Cloud Environment
- Capabilities of vSphere 6.5
- Capabilities of vSphere 6.5 (Cont’d)
- Benefits of vSphere 6.5
- Review of Module Objectives

3. Components of VMware vSphere
- Module Objectives
- vSphere 6.5: Overview
- vSphere 6.5 Architecture
- Topology of vSphere 6.5 Data Center
- vSphere 6.5 Configuration Maximums
- vCenter Server
- vCenter Server Features
- vCenter Server Appliance 6.5 Feature Benefits
- vCenter Server Appliance 6.5 – Exclusive Features
- Migration Tool
- vCenter Server Appliance 6.5 Operational Advantages
- vSphere Management Interfaces
- Shared Storage
- Storage Protocols
- Datastores
- VMware vSAN
- Virtual Volumes
- Networking Features in vSphere
- Virtual Networking
- Virtual Networking
- Virtual Switches
- vSphere Standard Switches
- vSphere Distributed Switches
- Introduction to NSX
- Security Features in vSphere
- vSphere Resource Management Features
- vMotion
- Distributed Resource Scheduler
- Predictive DRS
- Network Aware DRS
- DPM
- Storage vMotion
- Storage DRS
- Storage I/O Control
- Network I/O Control
- vSphere Availability Features
- High Availability
- vSphere HA Orchestrated Restart
- Proactive High Availability
- Fault Tolerance
- vSphere Replication
- vSphere 6.5 Universal App Platform
- vSphere Integrated Containers
- vSphere Integrated Containers – How it works
- Key Benefits of vSphere Integrated Containers
- Data Center Virtualization Products: Overview
- vSphere with Operations Management: Introduction
- vSphere with Operations Management: Overview
- vSphere with Operations Management: Features
- vSphere with Operations Management: Capabilities
- vSphere with Operations Management: Capabilities (cont’d)
- vSphere with Operations Management Benefits to Customers/Organizations
- vRealize Suite
- Software-Defined Storage - VSAN
- Software-Defined Networking - NSX
- VMware Hyper-Converged Software Offerings
- VMware Integrated OpenStack
- Cloud Services - vCloud Air
- Introducing VMware Cloud Foundation
- VMware Cloud Foundation - SDDC Manager
- VMware Cloud Foundation – Building the Private Cloud
- VMware Cloud Foundation Benefits
- VMware Cloud on Amazon Web Services (AWS)
- Review of Module Objectives

4. vSphere Solutions to Data Center Challenges
- Module Objectives
- Data Center Challenges
- Availability Challenges
- Scalability Challenges
- Management Challenges
- Optimization Challenges
- Application Upgrade Challenges
- Cloud Challenges
- vSphere Features based on License Edition
- vSphere Features based on License Edition (cont’d)
- Review of Module Objectives

VMware Network Virtualization Fundamentals

Overview:
VMware Network Virtualization Fundamentals 2017:
The VMware Network Virtualization Fundamentals 2017 course introduces the concept of Software Defined Data Center (SDDC). The course is designed to introduce basic and fundamental concepts associated with SDDC, Network Virtualization, Security, and the types of business challenges the solution solves by illustrating several use cases.

Outline:
VMware Network Virtualization Fundamentals
Introduction to SDDC and Network Virtualization
NSX Components and Services
NSX Security
NSX Use Cases