Световен лидер в областта на виртуализацията и cloud инфраструктурите, Vmware чрез лицензираните си академии предлага качествено професионално обучение върху принципите на виртуализацията, процесите по инсталиране, конфигуриране и управление на виртуални сървъри.VMware виртуализацията Ви позволява да: стартирате няколко операционни системи и приложения  на един компютър; консолидирате хардуер, за да се получи значително по-висока производителност от по-малко сървъри. Ускорявате и опростявате ИТ управлението, поддръжкате и внедряването на нови приложения.

НИВА НА ОБУЧЕНИЕ

VMWARE DATA CENTER VIRTUALIZATION

НИВО

FUNDAMENTAL PROFESSIONAL

vSphere: Optimize & Scale 7.0

Обучението Ви помага да  усъвършенствате знанията и уменията си

VMware vSphere ICM 7.0

VMware vSphere е основата на софтуерно дефиниран център за
ЕЗИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО: БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ

Занятията могат да се провеждат на български или английски език, материалите са на английски.

НАЧИНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Обученията се провеждат онлайн с инструктор или самостоятелна дистанционна форма.

СЕРТИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ:

Сертификационните изпити се провеждат в Pearson VUE тест центъра на НБУ.
Завършилите VMware академията получават voucher отстъпка за 70 % от цената на сертификационния изпит.
ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ:

vSphere ICM - 350 лв.