ФОРМА ЗА ЗАПИСВАНЕ

ЗА БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ

От падащото меню, изберете желаното обучение и попълнете данните си във формата.

ОБУЧЕНИЕ

ТРИТЕ ИМЕНА

ФАКУЛТЕТЕН №
СТУДЕНТИ НА НБУ:

АДРЕС

ТЕЛЕФОН

E-MAIL

КОД ЗА СИГУРНОСТ captcha